Juliana. Een vorstin in een mannenwereld Jolande Withuis

Gepubliceerd op 27 november 2021 om 16:36

Juliana (1909-2004) was een door velen geliefde vorstin; niettemin weten we weinig van haar persoonlijk leven. Na een afgeschermde jeugd in de benauwenis van het hof en na haar opbloei tijdens haar verblijf in Canada gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij ze zich veel actiever inzette voor de geallieerde zaak dan veelal wordt gedacht, begon Juliana in 1948 vol ambitie aan haar ‘zware maar mooie’ taak. De competente prinses werd evenwel algauw geconfronteerd met grote persoonlijke en politieke teleurstellingen en haar regeringsperiode werd getekend door een reeks van crises. Juliana’s blijvende liefde voor prins Bernhard, die in 1936 als haar bevrijder uit de hemel was gevallen, werd haar achilleshiel. Hij bracht haar bijna ten val.
Juliana was grillig en gretig; gelovig en goedgelovig. Gewoon was ze in elk geval niet. Ze moest functioneren in een wereld van zich vaak superieur voelende mannen. En zoals ze zich tegen allerlei andere conventies verzette, verzette Juliana zich van jongs af aan tegen de achterstelling van vrouwen.

 

Wat een prachtig geschreven biografie! Ik heb genoten van elke pagina. 
Deze biografie wordt omschreven als een wetenschappelijke biografie, wat het ook zeker is. Ik kan echter begrijpen dat dit woord sommigen afschrikt. Wetenschappelijk wordt meestal geassocieerd met moeilijk en formeel. Bij dit boek is dat niet het geval. Het werk is gebaseerd op brieven, getuigenissen, andere biografieën et cetera, maar is ook in hele begrijpelijke taal geschreven. Het is wetenschappelijk in haar onderzoek, maar tegelijkertijd ook zeer toegankelijk. Daarmee is het meer dan de moeite waard!
Daarbij is het een heel uitgebreide biografie. Het is echt van kind tot bejaarde vrouw. Bij elke periode in Juliana's leven wordt uitgebreid stil gestaan, ook de periodes buiten haar regeerperiode. Het boek schetst dan ook een duidelijk beeld van de verschillende fases die Juliana doorliep. 
Wat ik ook heel fijn en verhelderend vond, is dat er bij alle personen die een min of meer belangrijke rol in Juliana's leven hebben gespeeld, een korte dan wel langere beschrijving van hun leven is geschreven. Zo is er een stukje geschreven over Wilhelmina en Bernard, maar ook over andere personen. 
Een ander aspect dat deze biografie compleet maakt, zijn de beschrijvingen die van verschillende periodes worden gegeven. Juliana leefde van 1909 tot 2004, een lange periode van haar leven behoort voor velen tot de geschiedenis. Daarmee verhelderen deze beschrijvingen de wereldlijke en landelijke omstandigheden waarin Juliana opgroeide. 
Withuis noemt veel feiten, en waar ze haar mening geeft, of haar interpretaties van het gebeurde, dan onderbouwt ze dat met solide argumenten. Daarbij doet ze niet alsof haar mening ook waarheid is, hoewel ze het wel aannemelijk maakt dat het zo gebeurd is. Op deze manier is het niet meer simpelweg een opsomming van de gebeurtenissen in Juliana's leven, maar krijgt Juliana een persoonlijkheid, die vele verschillende kanten kent. Echt prachtig gedaan!
Tijdens het lezen van dit boek werd duidelijk dat Withuis veel research heeft gedaan. Ze beroept zich op zowel primaire als secundaire literatuur, en heeft zelf ook mensen benaderd en vragen gesteld. Het boek staat dan ook bol van citaten die het werk nog completer maken. Via die citaten probeert Withuis ook algemene opinies te bestrijden. Volgens haar zijn veel opmerkingen van Juliana verkeerd opgevat of uit hun context gehaald. Volgens Withuis komt dit gedeeltelijk ook door Juliana zelf, die zichzelf nogal eens kon tegenspreken. Via haar eigen onderzoek probeert ze een helder beeld te schetsen van Juliana's opvattingen. 
Het enige minpuntje vind ik dat de relatie die Juliana met haar dochters had niet heel duidelijk wordt beschreven. Haar relatie tot Beatrix komt wel naar voren, en ook beschrijft Withuis hoe Juliana gehandeld heeft bij verschillende situaties die haar dochters aangingen, maar nergens wordt expliciet beschreven hoe ze zich tot elkaar verhielden. Ook had ik graag willen lezen hoe de dochters over hun moeder en hun opvoeding denken. Jammer dat dit mist. 

 

Over het algemeen ben ik dus zeer tevreden. Ik geef dit boek 4,5 sterren. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb